VOORGANGER

Voorganger foto

Voordat Jeroen en Petra naar Gouda werden uitgezonden, om met een team deze gemeente te stichten, zijn ze jarenlang jeugd- en tienerleiders geweest in GODcentre Leiden. Ze hebben beide een grote passie om mensen, van heel jong tot oud, mee te nemen naar een ontmoeting met God.

Ze geloven dat jij belangrijk en onmisbaar bent. Jij bent van waarde! Het is dan ook hun verlangen dat ieder mens mag ontdekken dat hij of zij “Gods Original Design” is en daardoor onvervangbaar. Ieder mens is gemaakt om zijn of haar unieke plekje in het koninkrijk van God in te nemen. Jeroen en Petra vinden het dan ook prachtig om mensen te helpen om in hun bestemming te komen en te wandelen.

Aan de hand van de pijlers: Love God – Love People – Love Yourself, vanuit Matteüs 22, wordt de gemeente GODcentre Gouda gebouwd. De missie is duidelijk: mensen bereiken met het evangelie en discipelen voor Jezus maken. De visie geeft deze missie op een krachtige manier vorm.
GODcentre Gouda heeft zich onder de leiding van Jeroen en Petra ontwikkeld tot een krachtige kerk die het zijn van een warme familie en het uitreiken naar de wereld krachtig in de praktijk brengt.

Naast hun roeping als voorgangers zijn ze allereerst gericht op hun huwelijk en gezin. Het gezin hoort de basis te zijn van waaruit we God dienen op andere plekken. Als trotse ouders van Boaz, Hanna en Judah is hun eerste verlangen en roeping dat hun kinderen in de liefde en waarheid van Jezus zullen opgroeien. Daar willen ze elke dag een voorbeeld in zijn in woord en daad.